Nevyriausybinės organizacijos

Rajone aktyviai veikia įvairios nevyriausybinės organizacijos: kaimo bendruomenės, moterų draugijos, jaunimo klubai ir kt. Šios NVO jungia aktyvius kaimo žmones, kurie visuomeniniais pagrindais rūpinasi kaimu ir jo žmonių gerove, rengia ir įgyvendina vietos projektus, taip prisidėdami prie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.

Lentelėje pateikiami kaimo bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų kontaktiniai duomenys pagal seniūnijas:

Organizacija

Vadovas

Telefonas, el. pašto adresas

Gaižaičių seniūnija

Stanislava Andrulaitienė

+370 426 47240; mob +370 614 15740 gaizaiciai.seniunija@joniskis.lt

Gaižaičių kaimo bendruomenė

Laimutė Petkauskienė

+370 687 29065 gaizaiciai.seniunija@joniskis.lt

Juodeikių kaimo bendruomenė

Eglė Ginkuvienė

+370 686 16671

e.ginkuviene@gmail.com

Daugiavaikių šeimų bendrija

Genutė Gabriūnienė

+370 426 47292

Gaižaičių jaunimo klubas

Renalda Giedraitienė

+370 612 95548 renalda.giedraitiene@joniskis.lt

Gaižaičių mokyklos pynėjai "Žilvitis", "Žilvitėlis"

Alvydas Pretkelis

+370 678 35400

alvydas.pynejas@gmail.com

Gataučių seniūnija

Agnė Daugėlaitė

+370 426 47618; +370 672 60 558 gatauciai.seniunija@joniskis.lt

Asociacija "Gataučių bendruomenė"

Dangira Jakubkienė

+370 687 34223

dangirajak@gmail.com

Asociacija "Jauniūnų kaimo bendruomenė"

Kristina Bašytė

+370 607 57964

Mekių kaimo bendruomenė

Gediminas Jančauskas

+370 614 04826 jangedas@gmail.com

Stupurų kaimo bendruomenė

Lina Vyšniauskaitė

+370 620 26732

vyslina76@hotmail.com

Joniškio rajono Stupurų skyriaus ūkininkių draugija

Elena Balčiūnienė

+370 618 47023

elytebalciuniene@gmail.com

Gataučių rajono neįgaliųjų draugijos skyrius

Juozas Laurinaitis

+370 692 26659

Jaunimo klubas "Neleiskim vienas kitam numirti"

Pavlo Pron

+370 606 46881; +370 606 46306 jauniunai@gmail.com

Joniškio seniūnija

Janina Augustinaitienė

+370 426 69157; mob +370 616 42421 seniunija@joniskis.lt

Kalnelio kaimo bendruomenė "Sidabrė"

Jolita Zigmantienė

+370 611 46 612

kalneliobendruomene@gmail.com

Ziniūnų kaimo bendruomenė "Obelėlė"

Irena Vilkonienė

+370 678 41392

obelele2@gmail.com

Jakiškių-Maironių kaimų bendruomenė

Violeta Žemeckienė

+370 610 46731

violetazem@gmail.com

Linkaičių kaimo bendruomenė

Nerijus Jurgelionis

+370 647 18788

nerijus.jurgelionis@gmail.com

Mikolaičiūnų kaimo bendruomenė

Dalia Žilevičienė

+370 610 43991

d.zileviciene@gmail.com

Linkaičių moterų draugija

Alma Jancienė

+370 615 97137

alma.janciene@gmail.com

Linkaičių jaunųjų skaitovų būrelis

Aleksandra Stulginskienė

+370 619 19226

alexstulg@gmail.com

Bertaučių kaimo bendruomenė "Platonis"

Ingrida Stilbienė

+37061693967, ingridastilbiene@gmail.com

Kepalių seniūnija

Laura Veikalienė

(8 426) 60 050

laura.veikaliene@joniskis.lt
kepaliai.seniunija@joniskis.lt

Kirnaičių kaimo bendruomenė; Sporto klubas "Gasčiūnai"

Kęstutis Ladukas

+370 611 16738

kladukas@gmail.com

Kepalių kaimo bendruomenė "Ašvinė"

Aldona Vladė Tomkuvienė

+370 426 42404

irena.simkuviene@joniskis.lt

Asociacija "Gasčiūnų kaimo bendruomenė"

Eligijus Dargis

+370 615 18355 gasciunu.bendruomene@gmail.com http://gasciunubendruomene.webs.com/

Mėgėjų teatras "Žibintas"

Sigita Užkuraitienė ir Giedrė Gustienė

+370 615 56417

Giedorių klubas "Klėčia"

Gediminas Andrašiūnas

+370 604 19362

Moterų klubas "ERIM"

Inga Karbauskienė

+370 612 49337 inga.karbauskiene@gmail.com

Jaunimo klubas "ATEINAM"

Aurimas Briedis

+370 612 51371

Bendruomenė „Beržininkai“

Irena Muižienė

berzininku.bendruomene@gmail.com

Kriukų seniūnija

Audronė Impolienė

+370 426 45210; mob +370 614 28724 kriukai.seniunija@joniskis.lt

Kriukų kaimo bendruomenė "Šešėvė"

Gintautas Jokštas

+370 618 58547

gintukas@zebra.lt; kriukai.seniunija@joniskis.lt

Blauzdžiūnų kaimo bendruomenė "Ąžuolynas"

Stasė Dragūnienė

+370 612 89396

stasedraguniene@inbox.lt

Lieporų kaimo bendruomenė "Sodžius"

Daiva Sasnauskienė

+370 680 37407 daivasasnauskiene@yahoo.com

Skakų kaimo bendruomenė

Jonas Lingevičius

+370 674 23071

jonaslingevicius@gmail.com

Darginių kaimo bendruomenė "Šilas"

Danguolė Lingevičienė

+370 687 89030

dlingeviciene@gmail.com

Bučiūnų kaimo bendruomenė "Lagūna"

Jūratė Pociūnienė

+370 624 72998

jurate.pociuniene@gmail.com

Joniškio skyrius Kriukų seniūnijos Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija

Genovaitė Truškauskaitė

+370 426 46425

Rudiškių seniūnija

Jūratė Čepskienė

+370 426 43724; rudiskiai.seniunija@joniskis.lt

Jankūnų kaimo bendruomenė

Janina Saulienė

+370 687 40154

saulienejanina@gmail.com

Rudiškių kaimo bendruomenė;

Folkloro kolektyvas "Rūdbala"

Elena Karnišauskienė

+370 682 32429 elena.karnisauskiene@mail.lt

Rajono neįgaliųjų Rudiškių padalinys

Onutė Jarmalavičienė

+370 426 43644

Pagyvenusių žmonių asociacijos Rudiškių skyrius

Onutė Motuzienė

+370 426 43696

Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus Rudiškių padalinys

Rasa Ališauskienė

+370 426 52492; mob. +370 652 36945 muziejus@joniskis.lt

Satkūnų seniūnija

Regina Butkienė

+370 426 43342; mob +370 687 93870 satkunai.seniunija@joniskis.lt

Daunoravos kaimo bendruomenė

Alfrida Kubeckienė

+370 615 27761

alfridaster@gmail.com

Satkūnų kaimo bendruomenė "Gija"

Povilas Karitonas

+370 682 68077

karitonas2@gmail.com

Plikiškių kaimo bendruomenė

Vaclovas Martinaitis

+370 601 20905

vaclovas.martinaitis@gmail.com

Drąsutaičių kaimo bendruomenė

Jonas Pidkova

.+370 698 13531 jonas.pidkova@drasutaiciai.lt

Saugėlaukio seniūnija

Edita Nakvosienė

+370 426 48300; mob +370 687 49090 saugelaukis.seniunija@joniskis.lt

Asociacija "Pošupių kaimo bendruomenė"

Sigita Samoilova

+370 675 86243

ssamoilova@gmail.com

Bariūnų kaimo bendruomenė

Joana Dukavičienė

+370 677 63184

joana.dukaviciene@inbox.lt

Mindaugių kaimo bendruomenė

Kostas Joniškis

+370 610 41312

kjoniskis@yahoo.com

Skaistgirio seniūnija

Virginija Kaikarienė

+370 426 60925; mob +370 698 14572 skaistgirys.seniunija@joniskis.lt

Maldenių kaimo bendruomenė

Renata Šidlauskaitė

rencita@gmail.com

+370 640 18905

Skaistgirio miestelio bendruomenė

Albertas Valuodzė

+370 687 88694 valuodzealbertas@gmail.com

http://www.skaistgiriobendruomene.lt/

Reibinių kaimo bendruomenė

Adolfas Kriščiūnas

+370 426 68384; mob. +370 682 22083 adolis707@gmail.com

Alsių kaimo bendruomenė

Dalia Dubro

 

Lankaičiu kaimo bendruomenė

Ona Bandarienė

+370 692 02360

bandariene@gmail.com

Ramoškių kaimo bendruomenė

Gražina Urbonaitė

+37062647194

Jurdaičių kaimo bendruomenė

Diana Užkuraitienė

+370 616 59089 dianauzkuraitiene@gmail.com http://www.jurdaiciai.lt/

Lietuvos ūkininkių draugijos Maldenių skyrius

Stanislava Mundrienė

+370 611 17026

svaisvile@gmail.com

Skaistgirio moterų draugija "Versmė"

Vida Urbonienė

+370 614 15854

vida.dziaugyte@gmail.com

Skaistgirio jaunimo klubas

Edita Burbienė

+370 6426 60904; mob. +370 618 68764 afaja@delfi.lt; edita.burbiene@gmail.com

Normantėlių kaimo bendruomenė.

Jaunius Zabarauskas

+37068735683, jaunius.zabarauskas@zebra.lt

Žagarės seniūnija

Alvydas Urbonas

+370 426 60865; zagares.seniunija@joniskis.lt

Maželių kaimo bendruomenė

Daina Sičiovienė

+370 615 91374

valentinassic@gmail.com

Daukšių kaimo bendruomenė

Rita Čepinskienė

+370 673 09723

ritacepinskiene@gmail.com

Stungių kaimo bendruomenė

Rima Garkalnienė

+370 687 78816

garkalniene@gmail.com

Žiurių kaimo bendruomenė

Arūnas Činčys

+370 698 04385

zkb.cincys@gmail.com

http://zkb.lt/

Žagarės bendruomenė "Veidė"

Diana Sičiovienė

+370 600 24266

Žagarės miesto bendruomenė "Žagarė"

Edmundas Vaičiulis

+370 682 10137

vedmus@gmail.com

Žagarės miesto neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonių klubas "Švėtė"

Juozas Kazlauskas

+370 650 81549

Neįgaliųjų klubas "Vyšnelė"

Irma Janušienė

+370 426 56692; mob. +370 616 91317

Sporto klubas "Žvelgaitis"

Vytautas Pakatilius

+370 686 19905

Žagarės jaunimo klubas

Živilė Varnauskaitė

+370 622 06883 varnauskaite.zivile@gmail.com

Žvelgaičių kaimo bendruomenė

Regina Gužauskienė

+37067099389 onutevirmauskiene@gmail.com

Veršių kaimo bendruomenė "Senas ąžuolas"

Gintaras Pašakarnis

+37068216648 VKBsenasazuolas@gmail.com

Rajono organizacijos, kurios veikia platesniu nei viena seniūnija mastu:

Organizacija

Vadovas

Telefonas, el. pašto adresas

Asociacija

"Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga"

Rasa Birutytė

+370 61027012

birrasyte@gmail.com

Kalendorius

  Gegužė 2024  
P A T K Pn Š S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31