Naujienos

Į rajono kaimus Norvegijos ir Švedijos patirtis

2010-06-07

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė, šių metų gegužės 23 – 29 dienomis, pagal KPP priemones „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ dalyvavo Tarptautiniame seminare „LEADER metodo tema Švedijoje ir Norvegijoje, apsilankant komunose“.

Daugumą dalyvių (27) sudarė žmonės, kurie savarankiškai arba nuo atstovaujamos organizacijos gali būti pareiškėjais – teikti projektų paraiškas vietos veiklos grupei (penki vyko kito projekto lėšomis, kaip Joniškio VVG nariai). Tokių seminarų metu domimasi kitų šalių patirtimi kaimo plėtros srityje, nevyriausybinio, valdžoios ir verslo sektoriaus bendradarbiavimu, ieškoma naujų idėjų užuomazgų saviems projektams, užmezgami ryšiai su galimais užsienio partneriais, kelionės metu dalijamasi patirtimi ir tarpusavyje. Visada ieškoma galimybių, kad susitikimų temos būtų kuo įvairesnės.

Du labai skirtingi susitikimai Švedijos vietos veiklos grupėse leido suprasti, kad ir toje šalyje LEADER programoje dirba įvairūs žmonės, ir nuo žmogiškųjų resrusų priklauso pats vietos veiklos grupės darbo stilius ir veidas. Mellansjolandet vietos veiklos grupės būstinėje joniškiečius pasitiko grupės pirmininkė ir administracijos darbuotojas. Buvo išsamiai papasidalinta vietos plėtros strategijų įgyvendinimo gerąja patirtimi, kaip kuriamos naujas darbo vietos, diegiamos naujovės ir pažangios technologijos, įgyvendinant aplinkosaugines priemones kaimo vietovėse, pristatyta VVG organizacinė struktūra, aptartas veiklos organizavimas, bendradarbiavimo su vietos valdžia, bendruomene ir verslininkais, geroji patirtis. Susitikimas Švedijos Vastra Malardalen vietos veiklos grupėje buvo labiau dinamiškas – lankytasi jau įgyvendinto projekto vietoje, pristatyta, koks palnuojamas to projekto tęstinumas. Su joniškiečiais bendravo pirmininkas, valdyba, jaunimo atstovas. Domėtasi kaip procesai vyksta Lietuvoje, kokie įgyvendinami projektai, pasikeista kontaktais su mintimi bendravimo nenutraukti.

Norvegijoje vyko dalykiniai susitikimai, lankytasi vietos ūkiose ir domėtasi ne žemės ūkio veikla vystoma kaime. Susitikta su Orje ir Gaupnes komunų kaimo bendruomenių atstovais pristatytas bendruomenių vaidmuo savivaldos sistemoje, vietos valdžios vaidmuo keliant ekonominę bei socialinę bendruomenių gerovę, savitarpio bendradarbiavimo skatinimo būdai, kuriais bendruomenė plėtoja socialinę bei materialinę partnerystę siekiant didinti bendruomenės ir jos narių pilietinį aktyvumą. Lankytasi avininkystės, paukštininkystės, uogininkystės ūkiuose ir domėtasi ūkininkų pagalbianiais verslais – tradicinių mėsos produktų ruošimu, tradicinių medinių norvegiškų klėtelių statyba. Domėtasi ir verslo atstovų bendradarbiavimu su nevyriausybinėmis organizacijomis, susipažinta su vieno vietos regioninio parko veikla.

Reikia pasidžiaugti, kad tokių tarptautinių seminarų metu, kai grupė rajono kaimą mylinčių žmonių kartu praleidžia savaitę, dalijamsi ir tarpusavio patirtimi, kontaktais, yra galimybė pristayti savo veiklą ir gyvai pasidomėti kas vyksta kitame rajono pakarštyje. Tai tarsi pridėtinė tokių seminarų vertė, kuri, kaip privalomas mokestis, grįžta į kiekvieno dalyvio gyvenimo ir darbo aplinką.

Daugiau nuotraukų iš seminaro galite rasti Galerijoje

Kalendorius

  Gruodis 2023  
P A T K Pn Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31