Naujienos

Sėkmingai įgyvendinta Vietos plėtros 2008-2014 m. strategija

2015-08-06

2015 m. liepos 31 d. baigėsi Vietos plėtros 2008-2014 m. strategijos įgyvendinimo laikotarpis. Vykdant šią Strategiją, vadovautasi vizija, kad Joniškio rajono kaimai taptų vietovėmis su išvystyta aplinkosaugine, socialine, gamybine ir kitų verslų infrastruktūra, aukštos kultūros žmonėmis, aplinka, kurioje norėtų ir galėtų pasiturinčiai gyventi kaimo žmogus.

Bendras Strategijos vykdymui gautos paramos dydis 6 767 500 litų, be to papildomai gauta dar 379 000 litų rezerviniams projektams vykdyti.

Joniškio vietos veiklos grupės parengtoje Vietos plėtros 2008-2014 m. strategijoje buvo numatyta, kad parama bus suteikta 57 paraiškoms vietoms projektams įgyvendinti. Realiai parama buvo skirta 71 vietos projekto paraiškai, taigi užsibrėžti tikslai įvykdyti 125 procentais.

Apžvelgiant paramą gavusius ir sėkmingai įgyvendintus projektus, galima pasidžiaugti, kad jie apima visus remiamus prioritetus ir veiklos sritis.

Įgyvendinta 13 verslo projektų. Jų teikėjai kaimo gyventojai ir kaimuose veikiančios nedidelės įmonės įsirengė ar modernizavo įmones, įsigijo įrangos, pradėjo ar išplėtojo veiklą, nešančią pajamas.

Įgyvendinti 3 projektai, skirti kaimo turizmo veiklai skatinti: įkurtos stovyklavietės, pagerinta kaimo turizmo verslo paslaugų kokybė.

47 įgyvendinti projektai – tai parama kaimų atnaujinimui ir plėtrai: kaimo bendruomenės susitvarkė ir įsirengė patalpas pritaikytas bendruomenių poreikiams, užimtumo centrams, amatų centrams, sutvarkė ir atnaujino gyvenviečių visuomeninės paskirties erdves, poilsio zonas, sporto sales ir aikštynus, įsigijo inventoriaus, atnaujino bažnyčias, kitus kultūros paveldo objektus bei prisidėjo prie jų išsaugojimo ir kt.

8 kartus paremti tradiciniai rajono renginiai: parama skirta Žagarės vyšnių festivaliui, kaimo bendruomenių festivaliui Kirnaičiuose, Amatų dienai Reibinių kaime.

Projektai buvo vykdomi visų Joniškio rajono seniūnijų kaimuose, viso rajono teritorija aprėpta tolygiai. Įgyvendinus 2008-2014 m. Vietos plėtros strategiją buvo įsteigtos 38 darbo vietos.

Ypač džiugina stiprėjantis kaimų gyventojų bendruomeniškumo jausmas, sutelktumas, aktyvumas prie projektų prisidedant savanoriškais darbais.

Dėkojame VVG nariams už aktyvumą ir palaikymą, žiniasklaidai už viešinimą, Joniškio rajono savivaldybės tarybai bei administracijai, savivaldybės įstaigų bei seniūnijų darbuotojams už pagalbą, patarimus, konstruktyvią kritiką, Žemėtvarkos, Registrų centro, Turizmo ir verslo informacijos centro, bankų specialistams, Joniškio istorijos ir kultūros muziejui už bendradarbiavimą, ir ypatingai – vietos projektų vykdytojams, su kuriais drauge svajodami, mokydamiesi, įveikdami sunkumus prisidėjome prie gražesnio gyvenimo kaime kūrimo.

Kalendorius

  Lapkritis 2021  
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30