Įgyvendinti

2004-2006 m. Bandomosios strategijos rengimas

2005-03-29 pateikta paraiška 2004-2006 m. Strategijos rengimui.

Projekto pavadinimas. Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės atstovaujamoje kaimo gyvenamoje vietovėje.

Programa. Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumentas (BPD).

Prioritetas. Kaimo plėtros ir žuvininkystės.

Priemonė. Leader+ priemonė.

Veiklos sritis. Įgūdžių įgijimas.

Paramos sutarties nr. BPD2004-EZUOGF-4.6.1-02-05/6/0002 (pasirašyta 2005-08-25).

Projekto pradžia. 2005-08-25

Projekto pabaiga. 2006-01-27

Projekto vertė. 25 544 Lt

Paramos suma. 12 000 Lt

Finansavimo šaltiniai. Paramos suma 12 000 Lt: ES struktūrinio fondo – Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo skyriaus lėšos – 9 000 Lt, t.y. 75 proc. Paramos sumos; Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 3 000 Lt, t.y. 25 proc. Paramos sumos. 13 544 Lt Joniškio rajono savivaldybės administracijos lėšos.

Apie projektą.

Projektas „Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Joniškio rajono savivaldybės kaimo gyvenamoje vietovėje“ yra skirtas įgyvendinti BDP Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „LEADER+ pobūdžio priemonė“ tikslą – skatinti kaimo plėtrą, ugdant ir stiprinant vietos gyventojų gebėjimą dirbti kartu ir įgyvendinti prioritetinius poreikius, pasinaudoti galimybe plėtoti vietines iniciatyvas, įgyti žinių ir patirties, kurios reikalingos Europos Sąjungos LEADER+ pobūdžio veiklai vykdyti.

Projekto tikslai:

Pagrindinis projekto tikslas - plėtoti kaimo lyderių, bendruomenės atstovų ir jų grupių gebą, inicijuoti kaimo plėtros pokyčius, rengiant integruotą kaimo gyvenamųjų vietovių plėtros strategiją, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Joniškio rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje. Įgyvendinus plane numatytas priemones tikimasi didinti verslumą, pasiekti aukštesnį ūkinės veiklos efektyvumą, padaryti teigiamą poveikį demografinei raidai Joniškio rajono savivaldybės kaimo gyvenamojoje vietovėje. Šiuos tikslus tikimasi įgyvendinti papildomų investicijų dėka, restruktūrizavus gamybinį potencialą, pakėlus bendruomenės narių veiklos aktyvumą per 2004-2006 metus.

Projekto veikla:

  1. Gyventojų informavimas apie strateginio projekto rengimą,
  2. Vietos poreikių nustatymas (teritorijos analizė, poreikių įvertinimas),
  3. Statistinių ir socialinių duomenų rinkimas,
  4. Strateginio plano projekto parengimas,
  5. Projekto svarstymas VVG, koregavimas ir tvirtinimas,
  6. Sklaida.

Rezultatas. Parengta Kaimo vietovės studija ir integruota bandomoji strategija.

Kalendorius

  Birželis 2024  
P A T K Pn Š S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30