Įgyvendinti

Joniškio VVG teritorijos kaimo plėtros dalyvių patirties ir pokyčių nustatymas

Projekto pavadinimas. Joniškio VVG teritorijos kaimo plėtros dalyvių patirties ir pokyčių nustatymas.

Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa (KPP).

Priemonė. Techninė pagalba.

Veiklos sritis. Nacionalinis kaimo tinklas.

Projekto pradžia. 2011-10-01

Projekto pabaiga. 2012-10-01

Projekto vertė. 15 000 Lt

Paramos suma. 15 000 Lt

Daugiau

EEE/NOR

Projekto pavadinimas. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės ir Joensuun (Suomija) regiono vietos veiklos grupės bendradarbiavimo stiprinimas.

Programa. Europos ekonominė erdvė (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai.

Priemonė. Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje.

Paramos sutarties nr. 2004-LT0008-NVO-1EEE/NOR-02-105 (pasirašyta 2009-08-28).

Projekto pradžia. 2009-08-29

Projekto pabaiga. 2010-08-30

Projekto vertė. 144 752 Lt

Paramos suma. 130 269 Lt (paramos intensyvumas 90 proc.).

Daugiau

Joniškio ir Kandavos (Latvija) vietos veiklos grupių patirtis įgyvendinant LEADER metodą

Projekto pavadinimas. Joniškio ir Kandavos (Latvija) vietos veiklos grupių patirtis įgyvendinant LEADER metodą.

Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa (KPP).

Veiklos sritis. Nacionalinis kaimo tinklas.

Projekto pradžia. 2010-05-15

Projekto pabaiga. 2010-09-30

Projekto vertė. 9 300 Lt

Paramos suma. 9 300 Lt

Daugiau

Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių patirties sklaida

Projekto pavadinimas. Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių patirties sklaida.

Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa (KPP).

Veiklos sritis. Nacionalinis kaimo tinklas.

Projekto pradžia. 2010-05-15

Projekto pabaiga. 2010-09-30

Projekto vertė. 9 300 Lt

Paramos suma. 9 300 Lt

Daugiau

ŽŪM projektas

Projekto pavadinimas. Būkime matomi ir bendraukime.

Finansavimo šaltinis. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Priemonė. Parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms.

Paramos sutarties nr. KB/09-25 (pasirašyta 2009-07-16).

Daugiau

2008-2014 m. Strategijos parengimas

2006-10-06 pateikiama paraiška skirti finansinę paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą.

Projekto pavadinimas. Techninė parama kaimo vietovių studijoms, jų vertinimui, paraiškų paramai gauti parengimui, atsižvelgiant į susijusių gyventojų poreikius, parengtos bandomosios strategijos tobulinimui, siekiant pasirengti Leader metodo įgyvendinimui 2007-2013 metais.

Programa. Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumentas (BPD).

Prioritetas. Kaimo plėtra ir žuvininkystė.

Priemonė. Leader+ pobūdžio priemonė.

Veiklos sritis. Įgūdžių įgijimas.

Paramos sutarties nr. BPD2004-EZUF-4.6.0-06-06/0026 (pasirašyta 2007-02-14).

Projekto pradžia. 2006-08-01

Projekto pabaiga. 2008-06-30

Projekto vertė. 81 862,43 Lt

Paramos suma. 70 000 Lt

Daugiau

Amatų plėtros galimybės Joniškio VVG teritorijoje

Projekto pavadinimas. Amatų plėtros galimybės Joniškio VVG teritorijoje.

Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa (KPP).

Priemonė. Techninė pagalba.

Veiklos sritis. Nacionalinis kaimo tinklas.

Projekto pradžia. 2012-08-01

Projekto pabaiga. 2013-08-01

Projekto vertė. 12 000 Lt

Paramos suma. 12 000 Lt

Daugiau

2004-2006 m. Bandomosios strategijos įgyvendinimas

2006-01-12 pateikiama paraiška skirti finansinę paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą.

Projekto pavadinimas. Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės atstovaujamoje kaimo gyvenamoje vietovėje.

Programa. Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumentas (BPD).

Prioritetas. Kaimo plėtros ir žuvininkystės.

Priemonė. Leader+ priemonė.

Veiklos sritis. Bandomosios integruotos strategijos.

Paramos sutarties nr. BPD2004-EZUOGF-4.6.2-04-06/6/0003 (pasirašyta 2006-08-01).

Projekto pradžia. 2006-08-01

Projekto pabaiga. 2008-07-31

Projekto vertė. 631 922,60 Lt

Paramos suma. 508 475,61 Lt

Daugiau

2004-2006 m. Bandomosios strategijos rengimas

2005-03-29 pateikta paraiška 2004-2006 m. Strategijos rengimui.

Projekto pavadinimas. Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės atstovaujamoje kaimo gyvenamoje vietovėje.

Programa. Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumentas (BPD).

Prioritetas. Kaimo plėtros ir žuvininkystės.

Priemonė. Leader+ priemonė.

Veiklos sritis. Įgūdžių įgijimas.

Paramos sutarties nr. BPD2004-EZUOGF-4.6.1-02-05/6/0002 (pasirašyta 2005-08-25).

Projekto pradžia. 2005-08-25

Projekto pabaiga. 2006-01-27

Projekto vertė. 25 544 Lt

Paramos suma. 12 000 Lt

Daugiau

Vietos verslumo skatinimas

Projekto pavadinimas. Vietos verslumo skatinimas.

Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa (KPP).

Kryptis. LEADER metodo įgyvendinimas.

Priemonė. Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas.

Paramos sutarties nr. 4TT-KS-12-1-0008 (pasirašyta 2013-05-08).

Projekto pradžia. 2013-05-08

Projekto pabaiga. 2014-12-31

Paramos suma. 34 528 Lt (paramos intensyvumas 100 proc.).

Daugiau

Kalendorius

  Birželis 2024  
P A T K Pn Š S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30