Įgyvendinti

EEE/NOR

Projekto pavadinimas. Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės ir Joensuun (Suomija) regiono vietos veiklos grupės bendradarbiavimo stiprinimas.

Programa. Europos ekonominė erdvė (EEE) ir Norvegijos finansiniai mechanizmai.

Priemonė. Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje.

Paramos sutarties nr. 2004-LT0008-NVO-1EEE/NOR-02-105 (pasirašyta 2009-08-28).

Projekto pradžia. 2009-08-29

Projekto pabaiga. 2010-08-30

Projekto vertė. 144 752 Lt

Paramos suma. 130 269 Lt (paramos intensyvumas 90 proc.).

Projekto aprašymas. 2009 metų rugpjūčio 28 dieną buvo pasirašyta trišalė sutartis tarp Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės, LR Finansų Ministerijos ir VŠĮ „PVC“ dėl paramos paprojekčio „Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės ir Joensuun (Suomija) regiono vietos veiklos grupės bendradarbiavimo stiprinimas“ (Sutarties Nr. 2004-LT0008-NVO-1EEE/NOR-02-105) įgyvendinimui.

Numatyta paprojekčio trukmė 12 mėnesių. Pagal pasirašytą sutartį paprojekčiui įgyvendinti Finansų ministerija iš nevyriausybinių organizacijų fondo skiria 130 269,00 litų paramą, 14 490,00 litų parama prie projekto prisidėjo Joniškio rajono savivaldybė.

Paproječio tikslas – vystyti Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės (toliau Joniškio VVG) ir Joensuun (Suomija) regiono vietos veiklos grupės bendravimą ir bendradarbiavimą siekiant aktyvinti kaimo gyventojų įsitraukimą į visuomeninę veiklą per VVG. Bendrasis paprojekčio tikslas - sudaryti prielaidas Joniškio rajono kaimo gyventojams spręsti kaimui aktualias gyvenimo kokybės kaime ir kaimo ekonomikos įvairinimo problemas, atskleidžiant vietos bendruomenių vaidmenį ir galimybes įtakoti kaimo plėtrą.

Įgyvendinant paprojektį įvykdytos šios veiklų: surengti mokymai „Efektyvaus bendravimo“ tema; sukurta internetinė svetainė; apsikeista bendradarbiavimo stiprinimo vizitais (2010 metų kovo 3 - 6 dienomis asociacijos nariai bei keli kaimo bendruomenių atstovai lankė Joensuun regiono vietos veiklos grupę, vizito dalyviai susipažino su Joensuun regiono VVG patirtimi įgyvendinant Leader programą, pasisėmė gerosios patirties, žinių VVG veikloje ir naujų idėjų vietos projektų įgyvendinimui; 2010 metų birželio 17-20 dienomis Joensuun VVG atstovai buvo priimti Joniškio krašte, tarptautinės konferencijos metu užsienio partneriams buvo pristatoma Joniškio VVG, kaimo bendruomenės ir rajonas. Taip pat dar platesnei visuomenės daliai buvo pristatyta užsieniečių patirtis); paprojekčio įgyvendinimo pradžioje buvo surengta paprojekčio viešinimo konferencija; parengti ir išspausdinti du pranešimai visuomenės informavimo priemonėse, juose viešintas paprojektis, jo veiklos, finansavimo šaltiniai; išleisti viešinimo plakatai; parengta informacija apie VVG ir jos vykdomas veiklas; įsigyta biuro įranga ir biuro baldai, tai sustiprino asociacijos materialinę bazę.

Paprojekčio įgyvendinimas prisidėjo prie jį įgyvendinančios Joniškio VVG stiprėjimo projekto srityje. Projekto metu įgyta materialinė bazė sudarys tinkamas sąlygas administracinei ir pagrindinei organizacijos veiklai vykdyti. Projekto metu įsigytos ryšio ir komunikavimo priemonės, interneto svetainė, kompiuterinė įranga, sudarys galimybės komunikuoti tarp VVG narių, gauti ir pasikeisti tarpusavio informacija, bendrauti su užsienio partneriais. Išleista informacija padės atskleisti Joniškio VVG rajono veiklos perspektyvas ir naudą rajono gyventojams, tikimasi jog tai paskatins jų aktyvumą. Projekto metu parengta informacija taip pat turėtų paskatinti visuomenės narius palaikyti ryšius ir plėsti bendradarbiavimą su užsienio partneriais.

Kalendorius

  Gegužė 2020  
P A T K Pn Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31