Įgyvendinti

Mokymų projektas

Projekto pavadinimas. VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui.

Programa. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programa (KPP).

Kryptis. LEADER metodo įgyvendinimas.

Priemonė. Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti.

Paramos sutarties nr. 4PV-KS-09-2-000074 (pasirašyta 2009-08-04).

Projekto pradžia. 2009-07-15

Projekto pabaiga. 2014-12-31

Projekto vertė. 259 433 Lt

Paramos suma. 259 433 Lt (paramos intensyvumas 100 proc.).

Projekto aprašymas. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos sričių „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“ buvo parengta projekto „VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“ paraiška. 2009 m. rugpjūčio 4 dieną su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos buvo pasirašyta paramos sutartis 258 486 Lt sumai. 2010 m. lapkričio 10 d. pasirašytas Susitarimas Nr. 1 su Nacionaline mokėjimo agentūra, kuriuo paramos suma ir tuo pačiu projekto vertė padidinta iki 259 433 (paramos intensyvumas 100 proc.).

Projekto įgyvendinimo vieta: Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės teritorija – Joniškio rajono savivaldybė.

Projekto pagrindinis tikslas – telkti Joniškio rajono partnerystės VVG narius, teritorijos gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu įgyvendinant Vietos plėtros 2008-2014 metų strategiją.

Strategijos įgyvendinimas reikalauja kvalifikuoto personalo, įgūdžių ir gebėjimų administruoti projektus. Be to, daugelis potencialių vietos projektų teikėjų su minėta veikla susiduria pirmą kartą ir neturi įgūdžių rengiant ir įgyvendinant vietos projektus.

VVG tikslas, kad strategijos įgyvendinimas atneštų maksimalią galimą naudą teritorijos gyventojams. Kad strategija būtų sėkmingai įgyvendinta ir pasiekti visi joje numatyti tikslai bei rezultatai VVG nariams ir strategijos įgyvendinimą administruojantiems asmenims reikalingi mokymai ir konsultacijos strategijos įgyvendinimo ir kt. klausimais.

Sėkmingam strategijos įgyvendinimui reikalingas potencialių vietos projekto vykdytojų, gyvenančių ir (arba) veikiančių Joniškio rajono partnerystės VVG teritorijoje aktyvumo skatinimas: mokomųjų-konsultacinių ir informacinių renginių organizavimas, dalijimasis patirtimi su LEADER programoje dirbančiomis šalies ir užsienio vietos veiklos grupėmis, savos patirties sklaida. Tai bus įgyvendinama dalyvaujant konferencijose, parodose ir panašaus pobūdžio renginiuose susijusiuose su LEADER metodo įgyvendinimu.

Jau organizuotas ciklas mokymų vietos veiklos grupės nariams ir potencialiems pareiškėjams bei vietos projektų vykdytojams. Dalyvauta konferencijoje Ukmergės vietos veiklos grupės teritorijoje, organizuota dešimt informacinių renginių potencialiems vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams, pasirūpinta viešinimo priemonėmis – išleisti plakatai ir aiškinamasis stendas. Taip pat dalyvauta tarptautiniame seminare LEADER metodo tema Vokietijoje, Prancūzijoje, Olandijoje ir Belgijoje. Po šio tarptautinio seminaro užsimezgė gražūs ir daug žadantys ryšiai su Havelland VVG iš Vokietijos.

Kalendorius

  Birželis 2024  
P A T K Pn Š S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30