Joniškio rajono VVG jungia 65 juridinius ir fizinius asmenis. Joniškio VVG valdyba išrinkta iš vienuolikos asmenų ir joje kaip ir numatyta asociacijos įstatuose yra yra 3 verslo, 5 pilietinės visuomenės, 3 vietos valdžios atstovai, kaip numatuyta įstatuose, iš jų ne mažiau du asmenys iki 40 metų. Asociacijos valdyboje yra išlaikytas lyčių pusiausvyros reikalavimas.

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė

Nijolė Valuckienė

 

mob. +370 679 06373

el. paštas valuckiene@gmail.com

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos nariai

Eil. Nr.

Vardas Pavardė

Statusas organizacijoje

1

Vaida Aleknavičienė

Valdybos narys

(vietos valdžios atstovas)

2

Eugenijus Butkus

Valdybos narys

(vietos valdžios atstovas)

3

Gediminas Čepulis

valdybos narys

(vietos valdžios atstovas)

4

Loreta Česnauskienė

Valdybos pirmininkė

(pilietinės visuomenės atstovas)

5

Gintaras Damalakas

valdybos narys

(verslo atstovas)

6

Kęstutis Eisinas

valdybos narys

(pilietinės visuomenės atstovas)

7

Alma Jancienė

Valdybos narė

(pilietinės visuomenės atstovė)

8

Kęstutis Ladukas

Valdybos narys

(verslo atstovas)

9

Dainius Strockis

Valdybos narys

(verslo atstovas)

10

Renata Šidlauskaitė

Valdybos narė

(pilietinės visuomenės atstovas)

11

Diana Užkuraitienė

Valdybos narys

(pilietinės visuomenės atstovas)

Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės narių sąrašas

Eil. Nr.

Vardas Pavardė / Pavadinimas

1

Vilija Aleksienė

2

Mindaugas Balčiūnas

3

Romas Baltramaitis

4

Eligijus Dargis

5

Elvyra Gailienė

6

Sigita Ginkuvienė

7

Ilona Gylytė

8

Nijolė Gusienė

9

Antanas Jarmalavičius

10

Aušra Jokubaitė

11

Inga Karbauskienė

12

Bronislovas Keršis

13

Alfrida Kubeckienė

14

Kęstutis Ladukas

15

Sigitas Lelionis

16

Tolina Maižiuvienė

17

Henrikas Mikalkėnas

18

Rimantė Misiūnienė

19

Reda Pečkuvienė

20

Laimutė Petkauskienė

21

Erika Šivickaitė

22

Nijolė Valuckienė

23

Gaižaičių kaimo bendruomenė

24

Joniškio rajono Gasčiūnų pagrindinė mokykla

25

Joniškio rajono savivaldybė

26

Juodeikių kaimo bendruomenė

27

Kalnelio kaimo bendruomenė „Sidabrė“

28

Linkaičių moterų draugija

29

Plikiškių kaimo bendruomenė „Šaltinis“

30

Satkūnų kaimo bendruomenė „Gija“

31

Skakų kaimo bendruomenė

32

Stupurų kaimo bendruomenė

33

Ziniūnų kaimo bendruomenė „Obelėlė“

34

Žiurių kaimo bendruomenė

35

Linkaičių kaimo bendruomenė

36

Maldenių kaimo bendruomenė

37

Jakiškių-Maironių kaimų bendruomenė

38

Kirnaičių kaimo bendruomenė

39

Bariūnų kaimo bendruomenė

40

Joniškio kredito unija

41

Pošupių kaimo bendruomenė

42

Mikolaičiūnų kaimo bendruomenė

43

Jurdaičių kaimo bendruomenė

44

Jauniūnų kaimo bendruomenė

45

Skaistgirio miestelio bendruomenė

46

Žagarės bendruomenė "Veidė"

47

Mekių kaimo bendruomenė

48

Reibinių kaimo bendruomenė

49

Rudiškių kaimo bendruomenė

50

Jankūnų kaimo bendruomenė

51

Asociacija „Gataučių bendruomenė“

52

Lankaičių kaimo bendruomenė

53

Daukšių kaimo bendruomenė

54

Mindaugių kaimo bendruomenė

55

Kepalių kaimo bendruomenė „Ašvinė“

56

Kriukų kaimo bendruomenė „Šešėvė“

57

Drąsutaičių kaimo bendruomenė

58

Asociacija „Gasčiūnų kaimo bendruomenė“

59

Sporto klubas „Žvelgaitis“

60

UAB „Saulenė“

61

Žagarės bendruomenė "Žagarė"

62

Normantėlių kaimo bendruomenė

63

Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga

64

UAB "Tiesus kelelis"

65

UAB "Grūdintė"

Nario mokesčio mokėjimas

2015 metų balandžio 9 dieną Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės visuotinis susirinkimas patvirtino nario mokestį:

Stojamasis – 6 eurai

Metinis – 3 eurai

(2015-04-09 visuotinio Joniškio VVG narių susirinkimo protokolas nr. 19)

Stojamąjį mokestį turi sumokėti naujai priimtas narys – per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos kai jis sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo tapimą Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės nariu.

Metinį nario mokestį kiekvienas Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės narys sumoka iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos.

Stojamasis ir nario mokestis mokamas pavedimu:

Gavėjas – Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė

Gavėjo kodas – 300047750

Gavėjo sąskaita – LT05 5014 7000 1400 0024

Mokėjimo paskirtis – nario (stojamasis) mokestis

Mokesčių mokėjimo tvarka patvirtinta 2010-09-28 Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolu Nr. 13

Kalendorius

  Liepa 2024  
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31