Joniškio VVG narių vykdyti viešieji pirkimai

Nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, įpareigojantys perkančiąją organizaciją informuoti apie pradedamą bet kurį pirkimą, nustatytą laimėtoją bei sudarytą pirkimo sutartį. Apie mažos vertės pirkimus turi būti pranešama perkančios organizacijos tinklalapyje.

Informacija apie Joniškio VVG narių ir vietos projektų pareiškėjų vykdomus viešuosius pirkimus

Daukšių kaimo bendruomenės pirkimas: 2014-01-27 Baldų pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Daukšių kaimo bendruomenės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 104.1 punktą. Laimėtojas: UAB „Joniškio baldai“. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-01-27. Bendra sutarties kaina 6630 Lt (su PVM)
Daukšių kaimo bendruomenės pirkimas: 2014-01-27 garso aparatūros pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Daukšių kaimo bendruomenės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Daukšių kaimo bendruomenė dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM. Laimėtojas: UAB „Milgreta“ Sutartis sudaryta žodžiu 2014-01-27. Bendra sutarties kaina 3000 Lt (su PVM).

Kirnaičių kaimo bendruomenės pirkimai:

2014-05-05 Perkama kamuoliai, megafonas, popierius diplomams. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kirnaičių kaimo bendruomenės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 86.1 punktą: apklausa vykdoma žodžiu, kai pirkimo sutarties vertė neviršija 10 tūkst. Lt. be PVM; Laimėtojas: Stanislavos Berklovienės individuali įmonė. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-05-05. Bendra sutarties kaina 935,00 Lt (su PVM);

2014-05-05 Perkama suvenyrai su graviravimu, plakatai, skrajutės, plakatų ir skrajučių maketavimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kirnaičių kaimo bendruomenės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 86.1 punktą: apklausa vykdoma žodžiu, kai pirkimo sutarties vertė neviršija 10 tūkst. Lt. be PVM; Laimėtojas: UAB „Lasegra“. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-05-05. Bendra sutarties kaina 1585,10 Lt (su PVM);

2014-05-05 Perkama sportinis inventorius (lankai, strėlės, taikiniai). Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kirnaičių kaimo bendruomenės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 86.1 punktą: apklausa vykdoma žodžiu, kai pirkimo sutarties vertė neviršija 10 tūkst. Lt. be PVM; Laimėtojas: UAB „Oksalis“. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-05-05. Bendra sutarties kaina 828,00 Lt (su PVM);

2014-05-05 Perkama Lauko suolai (30vnt). Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kirnaičių kaimo bendruomenės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 86.1 punktą: apklausa vykdoma žodžiu, kai pirkimo sutarties vertė neviršija 10 tūkst. Lt. be PVM; Laimėtojas: Martynas Surblys. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-05-05. Bendra sutarties kaina 6000,00 Lt (be PVM);

2014-05-05 Perkama apšvietimo technika. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kirnaičių kaimo bendruomenės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 86.1 punktą: apklausa vykdoma žodžiu, kai pirkimo sutarties vertė neviršija 10 tūkst. Lt. be PVM; Laimėtojas: UAB „Milgreta“. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-05-05. Bendra sutarties kaina 4030,00 Lt (su PVM);

2014-05-05 Perkama koncertinė – autorinė programa. Pirkimas mažos vertės. Pagal Kirnaičių kaimo bendruomenės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 87.20 punktą galima kreiptis į vieną tiekėją, kai perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šiose srityse vertinimo paslaugos. Laimėtojas Paulius Stalionis. Sutartis sudaryta raštu 2014-06-02. Bendra sutarties kaina 2000,00 Lt (be PVM)

Kalnelio kaimo bendruomenė „Sidabrė“ 2014-08-25 vykdo paslaugų teikėjų apklausą raštu dėl lauko treniruoklių ir informacinio stendo pirkimo pagal projektą „Lauko treniruokliai Kalnelio parke“ , finansuojamą Žemės ūkio ministerijos. Pirkimas mažos vertės, vykdomas raštu apklausiant pasirinktus tiekėjus pagal pateiktas pirkimo sąlygas vadovaujantis Kalnelio kaimo bendruomenė „Sidabrė“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 88 str..Pirkimas atliekamas vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu, Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“ supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“ pirmininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-2, paskelbtų CVP informacinėje sistemoje 2012-08-31 d., reikalavimais.

Kalnelio kaimo bendruomenė „Sidabrė“ 2014-08-25 vykdo paslaugų teikėjų apklausą raštu dėl lauko treniruoklių ir informacinio stendo pirkimo pagal projektą „Lauko treniruokliai Kalnelio parke“ , finansuojamą Žemės ūkio ministerijos. Pirkimas mažos vertės, vykdomas raštu apklausiant pasirinktus tiekėjus pagal pateiktas pirkimo sąlygas vadovaujantis Kalnelio kaimo bendruomenė „Sidabrė“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 88 str..Pirkimas atliekamas vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu, Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“ supaprastintų pirkimų taisyklių, patvirtintų Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“ pirmininko 2012 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-2, paskelbtų CVP informacinėje sistemoje 2012-08-31 d., reikalavimais. Laimėtojas IVV Saulius Vaira. Sutartis sudaryta raštu 2014-09-22. Bendra sutarties kaina 26150,87 Lt (su PVM)

Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“ pirkimai projektui „Sidabrės miesto sudeginimas“
• 2014-09-15 Koncertinė programa. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu. Pagal Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 85.6 punktą galima kreiptis į vieną tiekėją, kai perkamos dėl techninių, meninių priežasčių ar dėl objektyvių aplinkybių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos alternatyvos (pvz., perkamos meninio, mokslinio pobūdžio paslaugos ir pan.). Laimėtojas Robertas Semeniukas. Sutartis sudaryta raštu 2014-09-15. Bendra sutarties kaina 4375,00 Lt (be PVM)
• 2014-09-15 Audinys vaidilučių rūbams ir amatininkų stalams apdengti. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 85.2 punktą. Laimėtojas Biržų AB „Siūlas". Sutartis sudaryta žodžiu 2014-09-15. Bendra sutarties kaina 874,03 Lt. su PVM
• 2014-09-15 Projekto dalyvių maitinimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 85.2 punktą. . Laimėtojas: Povilas Mikalajūnas dirbantis pagal individualios veiklos vykdymo pažymą. Sutartis sudaryta raštu 2014-09-25. Bendra sutarties kaina 1000,00 Lt su PVM.
• 2014-09-15 Medžiagos ir priemonės šiaudinio miesto statybai ir scenografijai. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 85.2 punktą. Laimėtojas: ŽŪB ,,Virčiuvis“. Sutartis sudaryta raštu 2014-09-15. Bendra sutarties kaina 464,57 Lt su PVM.
• 2014-09-15 Medžiagos ir priemonės šiaudinio miesto statybai ir scenografijai. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 85.2 punktą. Laimėtojas: UAB „Žiemgalos prekyba“. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-09-30. Bendra sutarties kaina 150,00 Lt su PVM
• 2014-09-15 Medžiagos ir priemonės šiaudinio miesto statybai ir scenografijai. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 85.2 punktą. Laimėtojas: Medpjova, MB. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-09-15. Bendra sutarties kaina 400,00 Lt su PVM
• 2014-09-15 Gyvosios istorijos klubo rekonstrukcija ir pasirodymas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 85.2 punktą. Laimėtojas: „Rodenpois“. Sutartis sudaryta raštu 2014-09-27. Bendra sutarties kaina 483,40 Lt. be PVM
• 2014-09-15 Gyvosios istorijos klubo rekonstrukcija ir pasirodymas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 85.2 punktą. Laimėtojas: „Heiligenberg“. Sutartis sudaryta raštu 2014-09-27. Bendra sutarties kaina 345,28 Lt. be PVM
• 2014-09-15 Gyvosios istorijos klubo rekonstrukcija ir pasirodymas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 85.2 punktą. Laimėtojas: Senovės baltų gyvensenos ir amatų klubas „Stebulė“. Sutartis sudaryta raštu 2014-09-27. Bendra sutarties kaina 200,00 Lt be PVM
• 2014-09-15 Gyvosios istorijos klubo rekonstrukcija ir pasirodymas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 85.2 punktą. Laimėtojas: VšĮ Argostudio. Sutartis sudaryta raštu 2014-09-27. Bendra sutarties kaina 300,00 Lt. be PVM
• 2014-09-15 Gyvosios istorijos klubo rekonstrukcija ir pasirodymas: suorganizuoti atkuriamosios istorijos klubų ir amatininkų pasirodymus. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 85.2 punktą. Laimėtojas: Asociacija Žiemių pradas „Simkala“. Sutartis sudaryta raštu 2014-09-27. Bendra sutarties kaina 840,00 Lt. be PVM
• 2014-09-15 Amatininkų edukacinių paslaugų pirkimas: senovinių instrumentų amato pristatymas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 85.2 punktą. Laimėtojas: Eduards Klints. Sutartis sudaryta raštu 2014-09-27. Bendra sutarties kaina 189,90 Lt. be PVM
• 2014-09-15 Koncerto vedimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 85.2 punktą. Laimėtojas: Diana Martinaitienė. Sutartis sudaryta raštu 2014-09-27. Bendra sutarties kaina 200,00 Lt. be PVM
• 2014-09-15 Amatininkų edukacinių paslaugų pirkimas: keramikos amato pristatymas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 85.2 punktą. Laimėtojas: Virginija Zvolinskaitė. Sutartis sudaryta raštu 2014-09-27. Bendra sutarties kaina 300,00 Lt. be PVM
• 2014-09-15 Amatininkų edukacinių paslaugų pirkimas: juvelyrikos amato pristatymas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 85.2 punktą. Laimėtojas: Paulius Rukas. Sutartis sudaryta raštu 2014-09-27. Bendra sutarties kaina 250,00 Lt. be PVM
• 2014-09-15 Transporto paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 85.2 punktą. Laimėtojas: Žagarės gimnazija. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-09-22. Bendra sutarties kaina 86,70 Lt.
• 2014-09-15 Transporto paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 85.2 punktą. LaimėtojasUAB „Gairida“. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-09-22. Bendra sutarties kaina 400,00 Lt.
• 2014-09-15 Transporto paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 85.2 punktą. Laimėtojas: UAB ,,Joniškio autobusų parkas“. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-09-26. Bendra sutarties kaina 210,00 Lt.
• 2014-09-15 Vienkartiniai indai. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 85.2 punktą. Laimėtojas UAB „Jatora". Sutartis sudaryta žodžiu 2014-09-24. Bendra sutarties kaina 159,34 Lt. su PVM
• 2014-09-26 Projekto dalyvių maitinimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 85.2 punktą. . Laimėtojas: UAB „Norfos mažmena“. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-09-26. Bendra sutarties kaina 464,61 Lt su PVM.

Maldenių kaimo bendruomenė 2015-09-07 Perkama lauko pavėsinė su lauko baldais. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Maldenių kaimo bendruomenės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 91 punktą. Laimėtojas: UAB „Vaido medis“. Sutartis sudaryta raštu 2015-09-15. Bendra sutarties kaina 5680,00 Eur. (su PVM).

Kalendorius

  Gruodis 2023  
P A T K Pn Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31