Joniškio VVG vykdyti viešieji pirkimai 2014 metais

2014-01-08 Kanceliarinių prekių pagal organizacijos poreikius pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM. Laimėtojas: Editos Gaidjurgienės IĮ. Sutartis sudaryta 2014-01-08. Bendra sutarties kaina šia sutartimi nenustatoma (bus perkama pagal organizacijos poreikius neviršijant 3 tūkst. Lt be PVM).

2014-01-15 viešinimo konferencijos organizavimo paslaugos pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: UAB „HZR“. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-01-15. Bendra sutarties kaina 1200 Lt (su PVM)

2014-01-30 Duomenų pakeitimo įregistravimas VĮ Registrų centre. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą. Laimėtojas: VĮ Registrų centras. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-01-30. Bendra sutarties kaina 21,00 Lt su PVM.

2014-02-03 Medžiagos spausdinimo, įrišimo, kopijavimo paslaugų pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą. Laimėtojas: Editos Gaidjurgienės IĮ. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-02-03. Bendra sutarties kaina sutartimi nenustatoma. Paslaugos bus perkamos pagal poreikį, neviršijant 3000 Lt sumos be PVM.

2014-02-07 Mokymų amatininkams organizavimo paslaugos pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu. Pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 104.1 punktą žodžiu gali būti bendraujama (kreipiamasi į tiekėjus, pateikiami pasiūlymai), kai pirkimas vykdomas apklausos būdu, jei pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio). Laimėtojas: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus. Sutartis sudaryta 2014-02-07. Bendra sutarties kaina 7400 Lt (be PVM).

2014-03-03 Mobiliųjų telefonų (4 vnt.) pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą. Laimėtojas: UAB "Techasas Trade".Sutartis sudaryta žodžiu 2014-03-03. Bendra sutarties kaina 1056,00 LTL su PVM.

2014-03-04 organizavimo paslaugos, susijusios su dalykine kelione- seminaru Kroatijoje 2014 m. balandžio 5-12 dienomis. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: UAB „Pegaso kelionės“. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-03-04. Bendra sutarties kaina 2 700 Lt (su PVM)

2014-03-18 medžio skulptūrų drožėjų plenero – kūrybinių dirbtuvių organizavimo, filmo apie projektą kūrimo, brošiūros leidimo, vienos dienos parodos – mugės Joniškio rajone organizavimo, vykimo į 1 dienos trukmės parodą – mugę 2014 m. liepos - rugpjūčio mėnesį LIELUPE teritorijoje (Latvija) organizavimo, keliaujančios parodos organizavimo, receptų leidinio leidimo paslaugų pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdomas raštu apklausiant pasirinktus tiekėjus pagal pateiktas pirkimo sąlygas vadovaujantis Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 88 str.. Laimėtojas: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus. Sutartis sudaryta 2014-04-02. Bendra sutarties kaina 36440 Lt (be PVM).

2014-04-17 Serverio nuoma ir palaikymas (talpinimo planas) laikotarpiu nuo 2014-05-07 iki 2015-05-07 pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: UAB „Duomenų centras“. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-04-17. Bendra sutarties kaina 234,50 Lt (su PVM).

2014-05-06 pašto ženklų pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: AB Lietuvos paštas. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-05-06. Bendra sutarties kaina 200,00 Lt (su PVM).

2014-05-07 Perkamas anglies vamzdelis. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: UAB Autopasaulis ir Ko. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-05-07. Bendra sutarties kaina 82,20 Lt (su PVM).

2014-05-27 Perkama keleivių pervežimo paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu. Pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 104.1 punktą žodžiu gali būti bendraujama (kreipiamasi į tiekėjus, pateikiami pasiūlymai), kai pirkimas vykdomas apklausos būdu, jei pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio). Laimėtojas: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus. Sutartis sudaryta 2014-05-27. Bendra sutarties kaina 1540 Lt.

2014-05-27 Transporto nuoma. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu. Pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 104.1 punktą žodžiu gali būti bendraujama (kreipiamasi į tiekėjus, pateikiami pasiūlymai), kai pirkimas vykdomas apklausos būdu, jei pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio). Laimėtojas: Aido Mažono IĮ. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-05-27. Bendra sutarties kaina 440 Lt.

2014-05-27 perkama renginio organizavimo paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu. Pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 104.1 punktą žodžiu gali būti bendraujama (kreipiamasi į tiekėjus, pateikiami pasiūlymai), kai pirkimas vykdomas apklausos būdu, jei pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio). Laimėtojas: Povilo Mikalajūno IĮ. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-05-27. Bendra sutarties kaina 2510 Lt.

2014-06-02 Perkama kompiuterio remonto paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą: Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: Įmonė „Plius minus“. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-06-02. Bendra sutarties kaina 363,68 Lt (su PVM).

2014-07-08 Perkama kelionės organizavimo paslauga maršrutu Joniškis (Lietuva) - Torva (Estija) - Joniškis (Lietuva) 2014 metų rugpjūčio 5 -10 dienomis. Pirkimas mažos vertės, vykdomas raštu apklausiant pasirinktus tiekėjus pagal pateiktas pirkimo sąlygas vadovaujantis Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 88 str.. Laimėjusiu pripažįstamas tiekėjas UAB "Važiuojam su Bronium", pasiūlęs paslaugą už 7300,00 Lt. Sutartis sudaryta 2014-07-28.

2014-07-21 Perkamas dyzelinis kuras ir benzinas (A-95). Kuras bus perkamas 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo datos, pagal perkančiosios organizacijos poreikius. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa raštu CVP IS priemonėmis pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 88 punktą. Laimėtojas UAB "Apsaga". Sutartis sudaryta 2014-08-07.

2014-07-29 Perkama renginio organizavimo paslauga 2014 m. rugpjūčio 9 dieną Ventoje. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 86.1 punktą: apklausa vykdoma žodžiu, kai pirkimo sutarties vertė neviršija 10 tūkst. Lt. be PVM; Laimėtojas: UAB „Bauskas“. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-07-29. Bendra sutarties kaina 2510,00 Lt (su PVM).

2014-07-30 Perkama kelionės organizavimo paslauga maršrutu Joniškis (Lietuva) - Ilomantsi (Suomija) - Joniškis (Lietuva) 2014 metų rugpjūčio 19 -24 dienomis. Pirkimas mažos vertės, vykdomas raštu apklausiant pasirinktus tiekėjus pagal pateiktas pirkimo sąlygas vadovaujantis Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 88 str.. Laimėtojas UAB "Magelano kelionės", pasiūlęs paslaugą už 12 050 Lt.

2014-08-07 Transporto paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu. Pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 104.1 punktą žodžiu gali būti bendraujama (kreipiamasi į tiekėjus, pateikiami pasiūlymai), kai pirkimas vykdomas apklausos būdu, jei pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio). Laimėtojas: UAB ,,VAIRIMA''. Sutartis sudaryta 2014-08-08. Bendra sutarties kaina 363,00 Lt.

2014-08-13 Informacinio renginio dalyvių maitinimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą. Laimėtojas: Povilas Mikalajūnas dirbantis pagal individualios veiklos vykdymo pažymą. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-08-13. Bendra sutarties kaina 500 Lt su PVM.

2014-08-26 Perkama renginio organizavimo paslauga 2014 m. rugsėjo 13 dieną Tirkšliuose. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 86.1 punktą: apklausa vykdoma žodžiu, kai pirkimo sutarties vertė neviršija 10 tūkst. Lt. be PVM. Laimėtojas: UAB „Mejera“. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-08-26. Bendra sutarties kaina 2210,00 Lt (su PVM).

2014-09-09 pašto ženklų pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: AB Lietuvos paštas. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-09-09. Bendra sutarties kaina 200,00 Lt (su PVM).

2014-09-10 Perkama brošiūros (fotografijų parodos katalogo) leidimo paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdomas raštu apklausiant pasirinktus tiekėjus pagal pateiktas pirkimo sąlygas vadovaujantis Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 88 str.. Laimėtojas: UAB "Druka". Sutartis sudaryta 2014-09-22. Bendra sutarties kaina 4854,99 Lt (su PVM).

2014-09-10 Transporto nuoma. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu. Pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 104.1 punktą žodžiu gali būti bendraujama (kreipiamasi į tiekėjus, pateikiami pasiūlymai), kai pirkimas vykdomas apklausos būdu, jei pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio). Laimėtojas: Skaistgirio gimnazija. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-09-10. Bendra sutarties kaina 361 Lt.

2014-09-22 Perkama keleivių pervežimo paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu. Pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 104.1 punktą žodžiu gali būti bendraujama (kreipiamasi į tiekėjus, pateikiami pasiūlymai), kai pirkimas vykdomas apklausos būdu, jei pirkimo sutarties vertė neviršija 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio). Laimėtojas: Joniškio istorijos ir kultūros muziejus. Sutartis sudaryta 2014-09-22. Bendra sutarties kaina 1416,00 Lt.

2014-10-15 Perkama dalykinės kelionės į Lenkiją organizavimo paslauga 2014 metų lapkričio 6-9 dienomis. Pirkimas mažos vertės, vykdomas raštu apklausiant pasirinktus tiekėjus pagal pateiktas pirkimo sąlygas vadovaujantis Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 88 str.. Laimėtojas UAB "Važiuojam su Bronium". Sutartis sudaryta 2014-10-23. Bendra sutarties kaina 13000,00 Lt be PVM.

2014-10-15 Perkama brošiūros leidimo paslauga. Pirkimas mažos vertės, vykdomas raštu apklausiant pasirinktus tiekėjus pagal pateiktas pirkimo sąlygas vadovaujantis Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 88 str..Laimėtojas UAB "Druka", pasiūlęs paslaugą už 2522,99 Lt (su PVM). Sutartis sudaryta 2014-11-04.

2014-11-11 Nuotraukų spausdinimo ir rėmelių nuotraukoms pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą. Laimėtojas: Editos Gaidjurgienės IĮ. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-11-11. Bendra sutarties kaina 516,00 Lt su PVM.

2014-12-02 viešinimo konferencijos organizavimo paslaugos pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: UAB „HZR“. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-12-02. Bendra sutarties kaina 2178 Lt (su PVM).

2014-12-03 Perkamos kompiuterio programų instaliavimo ir derinimo paslaugos. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą: Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: Įmonė „Plius minus“. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-12-03. Bendra sutarties kaina 208,89 Lt (su PVM).

2014-12-10 Perkamos prekės informacinio renginio dalyvių maitinimui. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą: Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: UAB „Baltijos gėrimai“. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-12-03. Bendra sutarties kaina 447,65 Lt (su PVM).

2014-12-12 Perkamos prekės informacinio renginio dalyvių maitinimui. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą: Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: UAB „Delpa“. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-12-12. Bendra sutarties kaina 366,60 Lt (su PVM).

2014-12-17 draudimo paslaugos pirkimas. Pirkimas mažos vertės, vykdoma apklausa žodžiu pagal Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 96.2 punktą Joniškio VVG dėl pasiūlymo pateikimo gali kreiptis į vieną tiekėją, jei perkant prekes, paslaugas ar darbus, numatomos pirkimo sutarties preliminari vertė neviršija 3 tūkst. Lt be PVM; Laimėtojas: ERGO insurance SE Lietuvos filialas. Sutartis sudaryta žodžiu 2014-12-17. Bendra sutarties kaina 199,98 Lt (su PVM).

Kalendorius

  Liepa 2024  
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31