Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 4 (2011-10-20)

Informacija apie Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 4 metu užregistruotas paraiškas ir jų vertinimo eigą:

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (2012-03-13)

Informacija apie administracinės atitikties vertinimą praėjusias vietos projektų paraiškas (2012-04-17)

Informacija apie tinkamumo vertinimą praėjusias vietos projektų paraiškas (2012-12-28 patikslinta)

Informacija apie įsigaliojusius sprendimus skirti paramą 2.3 ir 1.1 priemonės vietos projektams (2012-06-12)

Informacija apie 4.2. priemonės vietos projektų paraiškų pirmumo vertinimą (2012-06-28)

Informacija apie pasirašytas vietos projektų sutartis (2012-07-11)

Informacija apie įsigaliojusius sprendimus skirti paramą 2.1 ir 1.1 priemonės vietos projektams (2012-09-20)

Informacija apie pasirašytas vietos projektų sutartis (2012-10-23)

Informacija apie įsigaliojusius sprendimus skirti paramą vietos projektams (2012-12-12)

Informacija apie pasirašytas vietos projektų sutartis (2013-01-09)

Informacija apie įsigaliojusius sprendimus skirti paramą vietos projektams (2013-01-23)

Informacija apie pasirašytas vietos projektų sutartis (2013-02-20)

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 4 dokumentacija (2011-10-20)

Dokumente Joniškio VVG kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 4 rasite išvardintus kvietimo metu remiamus Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos prioritetus ir priemones. Dokumente Bendrosios taisyklės vietos projektų paraiškų teikėjams pateiktos taisyklės taikomos visiems vietos projektų pareiškėjams.

Joniškio VVG kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 4 (2011-12-13)

Bendrosios taisyklės vietos projektų paraiškų teikėjams (2011-10-20)

Žemiau pateiktos atskiros specialiosios taisyklės ir priedai kiekvieno prioriteto atskirai priemonei, taisyklės ir priedai taikomos tik tai konkrečiai priemonei prie kurios jie pateikti.

1 Prioritetas. Kaimo verslų įvairinimas, kaimo gyventojų užimtumo ir pajamų didinimas

1 Priemonė. Parama verslo kūrimui ir plėtrai

Priemonės specialiosios taisyklės su priedais (kai paraiškos teikėjas fizinis asmuo)

Priemonės specialiosios taisyklės su priedais (kai paraiškos teikėjas juridinis asmuo)

Mokėjimo prašymo forma (4 priedas, kai paraiškos teikėjas juridinis asmuo)

2 Priemonė. Kaimo turizmo veiklos skatinimas

Priemonės specialiosios taisyklės

Paraiškos forma (1 priedas)

Mokėjimo prašymo forma (2 priedas)

2 Prioritetas. Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas, teritorijos sutvarkymas pritaikant juos bendruomenės poreikių tenkinimui ir socialinės atskirties mažinimui

3 Priemonė. Tradicinių rajoninių renginių organizavimas, skatinant kaimo gyventojų kultūrinį ugdymą

Priemonės specialiosios taisyklės

Paraiškos forma (1 priedas)

Vietos projekto vykdymo sutartis (2 priedas)

Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis (3 priedas)

Neapmokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė (4 priedas)

Mokėjimo prašymo forma (5 priedas)

Ataskaitos forma

1 Priemonė. Visuomeninės paskirties pastatų rekonstrukcija, aplinkos sutvarkymas ir materialinės bazės stiprinimas

Priemonės specialiosios taisyklės

4 Prioritetas. Kultūros paveldo objektų atnaujinimas ir pritaikymas pilietiškumo ugdymui ir krašto tradicijų išlaikymui

1 Priemonė. Kultūros paveldo objektų išsaugojimas ir atnaujinimas

Priemonės specialiosios taisyklės

2 Priemonė. Tradicinių amatų dirbtuvių kūrimas

Priemonės specialiosios taisyklės

Bendri priedai 2 Prioriteto 1 Priemonei, 4 Prioriteto 1 ir 2 priemonėms:

Paraiškos forma (1 priedas)

Vietos projekto vykdymo sutartis (2 priedas) (taikoma ir 1 prioriteto 1 priemonei, kai pareiškėjas juridinis asmuo)

Vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis (3 priedas)

Neapmokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė (4 priedas)

Mokėjimo prašymo forma (5 priedas)

Ataskaitos forma visoms kvietimo priemonėms (išskyrus II prioriteto 3 priemonę)

Kalendorius

  Liepa 2024  
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31