Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 7 (2013-03-04)

Informacija apie Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 7 metu užregistruotas paraiškas ir jų vertinimo eigą:

Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas (2013-03-20)

Informacija apie administracinės atitikties vertinimą praėjusias vietos projektų paraiškas (2013-03-22)

Informacija apie vietos projektų paraiškų pirmumo vertinimą (2013-03-25)

Informacija apie tinkamumo vertinimą praėjusias vietos projektų paraiškas (2013-04-12)

Informacija apie įsigaliojusius sprendimus skirti paramą vietos projektams (2013-05-15)

Informacija apie pasirašytas vietos projektų sutartis (2013-05-23)

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 7 dokumentacija (2013-03-04)

Kvietimo Nr. 7 metu renkamos vietos projektų paraiškos pagal "Vietos plėtros 2008 – 2014 metų strategijos" 2 Prioriteto "Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas, teritorijos sutvarkymas, pritaikant juos bendruomenės poreikių tenkinimui ir socialinės atskirties mažinimui" 2 Priemonę "Jaunimo, suaugusiųjų, neįgaliųjų laisvalaikio ir užimtumo centrų plėtra"

Vietos projektų paraiškos renkamos:

nuo 2013 m. kovo 4 d. 9 val. 00 min. iki 2013 m. kovo 20 d. 17 val. 00 min.

Žemiau pateiktas kvietimas teikti vietos projektų paraiškas ir specialiosios taisyklės su priedais pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal strategijos 2 Prioriteto 2 Priemonę

Joniškio VVG kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 7 (2013-03-04)

specialiosios taisyklės pareiškėjams

vietos projekto paraiškos forma (1 priedas)

vietos projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo su partneriu juridiniu asmeniu sutarties forma (2 priedas)

neapmokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė (3 priedas)

vietos projekto vykdytojo mokėjimo prašymo forma (4 priedas)

informacijos apie vietos projekto įgyvendinimo eigą ataskaitos, galutinės ataskaitos ir užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos forma (5 priedas)

vietos projekto patikros vietoje ataskaitos forma (6 priedas)

vietos projekto patikros vietoje ataskaitos forma, kai tikrinamas nemokamas savanoriškas darbas (7 priedas)

vietos projekto vykdymo sutarties forma

Kalendorius

  Liepa 2024  
P A T K Pn Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31