Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 (2012-10-24)

Informacija apie Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 metu užregistruotas paraiškas ir jų vertinimo eigą:

Informacija apie administracinės atitikties vertinimą praėjusias vietos projektų paraiškas (2013-01-23)

Informacija apie tinkamumo vertinimą praėjusias vietos projektų paraiškas (2013-03-14)

Informacija apie pasirašytas vietos projektų sutartis (2013-05-08)

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 dokumentacija (2012-10-24)

Dokumente Joniškio VVG kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 rasite išvardintus kvietimo metu remiamus Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos prioritetus ir priemones. Dokumente Bendrosios taisyklės vietos projektų paraiškų teikėjams pateiktos taisyklės taikomos visiems vietos projektų pareiškėjams.

Joniškio VVG kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5 (2013-02-13)

Bendrosios taisyklės vietos projektų paraiškų teikėjams (2012-10-24)

Žemiau pateiktos atskiros specialiosios taisyklės ir priedai kiekvieno prioriteto atskirai priemonei, taisyklės ir priedai taikomos tik tai konkrečiai priemonei prie kurios jie pateikti.

1 Prioritetas. Kaimo verslų įvairinimas, kaimo gyventojų užimtumo ir pajamų didinimas

1 Priemonė. Parama verslo kūrimui ir plėtrai

Priemonės specialiosios taisyklės su priedais (kai paraiškos teikėjas fizinis asmuo)

Paraiškos forma (3 priedas, kai paraiškos teikėjas fizinis asmuo)

Mokėjimo prašymo forma (4 priedas, kai paraiškos teikėjas fizinis asmuo)

Priemonės specialiosios taisyklės su priedais (kai paraiškos teikėjas juridinis asmuo)

Paraiškos forma (4 priedas, kai paraiškos teikėjas juridinis asmuo)

Tipinė verslo plano forma (3 priedas, kai paraiškos teikėjas juridinis asmuo)

Mokėjimo prašymo forma (5 priedas, kai paraiškos teikėjas juridinis asmuo)

2 Priemonė. Kaimo turizmo veiklos skatinimas

Priemonės specialiosios taisyklės

Paraiškos forma (1 priedas)

Mokėjimo prašymo forma (2 priedas)

Kalendorius

  Birželis 2024  
P A T K Pn Š S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30